Meer Nieuws R van St maakt het N T onmogelijk om fraude en misstanden te bestrijden. zondag 19 november 2006  Amsterdam    -    Nederland Transparant heeft tegen deze besluiten van de Referendumcommissie bezwaar en beroep aangetekend tot en met de Raad van State.  De Raad van State maakt het Nederland Transparant onmogelijk haar statutaire doelstellingen uit te voeren en misstanden en fraude te bestrijden. In april 2005 heeft de Referendumcommissie voor bijna € 200.000,- subsidies toegekend aan het CDA, de PvdA, de Prof. mr. B.M. Teldersstichting (wetenschappelijk bureau VVD), de SP en de Christenunie voor het referendum inzake de Europese Grondwet. De door voornoemde partijen ingediende subsidieaanvragen en/of door de Referendumcommissie toegekende subsidies bleken in strijd met nadere regelgeving op grond van de wet te zijn. Feit is dat de Referendumcommissie ten onrechte voor bijna € 200.000,- subsidie aan de 5 politieke partijen heeft uitgekeerd.   Nederland Transparant heeft tegen deze besluiten van de Referendumcommissie bezwaar en beroep aangetekend tot en met de Raad van State. Ook heeft Nederland Transparant de raadsheren in deze procedure gewraakt, daar de raadsheren weigerden aan te geven of zij lid van één van voornoemde politieke partijen zijn. Het wrakingsverzoek werd door de Raad van State afgewezen. De Raad van State beslist nu dat een landelijke politieke partij geen belanghebbende in deze kan zijn. Ook niet als zij als politieke partij op basis van haar doelstellingen fraude en misstanden met wettelijke middelen wil bestrijden. Op geen enkele wijze heeft de Referendumcommissie noch de Raad van State de juistheid van de stellingen van Nederland Transparant bestreden. Slechts doordat Nederland Transparant volgens de Raad van State geen belanghebbende is, blijven de onrechtmatige besluiten van de Referendumcommissie in stand en hoeven de 5 landelijke politieke partijen de onterecht ontvangen subsidies van in totaal bijna € 200.000 niet terug te betalen.   Prof mr. A.Q.C. Tak merkte in mei 2002 in "Het Nederlandse Bestuursprocesrecht in Theorie en praktijk" al op dat de controlerende taak van de Raad van State slechts bestaat uit: "handhaving van de gevestigde orde en minimalisering van de eigen rechterlijke verantwoordelijkheid". De uitspraak van de Raad van State bevestigt deze handelswijze nogmaals nadrukkelijk.   Bron:  NT Ontworpen door BeNu