Media Nieuws vrijdag 26 januari 2007 Amsterdam  -  Nederland Transparant ziet af van deelname aan de komende Provinciale Staten-  verkiezingen van 7 maart 2007.   Voor Nederland Transparant is het niet van belang om in zoveel mogelijk bestuursorganen met   zoveel mogelijk personen vertegenwoordigd te zijn. De vereniging wil nadrukkelijk door afgevaardigden   met kwaliteit, inhoud en integriteit vertegenwoordigd zijn, om de doelstellingen van Nederland Transparant   te realiseren. Kwaliteit, inhoud en integriteit zijn juist aspecten die Nederland Transparant van haar   kandidaten verlangt. Voor de komende Provinciale Statenverkiezingen kan de vereniging niet met voldoende   geschikte kandidaten aan deze eisen voldoen. Daar is de partij te klein voor.    De afgelopen Tweede Kamerverkiezingen hebben laten zien dat serieuze nieuwkomers, die nog niet   vertegenwoordigd zijn, nauwelijks media-aandacht krijgen, tenzij men een fors vermogen aan de verkiezingen   kan spenderen.   Bij de komende Provinciale Statenverkiezingen zal dat vermoedelijk niet anders zijn. Uit het verleden is   gebleken dat de meeste Nederlanders geen interesse in de Provinciale Statenverkiezingen hebben, waardoor   ook de media een stuk minder aandacht aan deze verkiezingen schenken.    Nederland Transparant zal zich, ondanks het teleurstellende verkiezingsresultaat van 22 november 2006,   voorbereiden voor volgende verkiezingen. Zij zal ook haar organisatie en haar wetenschappelijk bureau De   Mithra Stichting de komende jaren verder uitbreiden en doorontwikkelen. Na de laatst gehouden Tweede   Kamerverkiezingen heeft de vereniging vele verzoeken ontvangen om haar activiteiten voort te zetten.   Nederland Transparant ziet op dit moment echter af van deelname aan de komende Provinciale   Statenverkiezingen van 7 maart 2007, alsmede van de daaropvolgende Eerste Kamerverkiezingen   op 29 mei 2007.      Bron: Nederland Transparant Nederland Transparant doet niet mee Ontworpen door BeNu